Verwijzing en vergoeding 2018:

 

Alle vergoedingen zijn vanuit jouw basisverzekering. Je hoeft dus niets bij te betalen. Voor meer informatie zie hieronder.

 

Vanaf 2014 verandert er veel binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De term eerstelijns psychologische zorg wordt vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
De zogenaamde poortwachtersfunctie van de huisarts wordt versterkt. Dit betekent dat de huisarts bepaalt of een patiënt behandeld kan worden binnen de huisartsenzorg, dan wel moet worden doorverwezen naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties die uit jouw basisverzekering vergoed worden: kort ongeveer 5 gesprekken), middel (ongeveer 8 gesprekken), intensief (ongeveer 12 gesprekken) en chronisch (ongeveer 12 gesprekken). Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd en mag maximaal een jaar duren. 

Bij indirecte tijd moet je bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie en overleg met derden, rapportage en uitwerking testresultaten.
Deze prestaties worden vergoed uit jouw basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan.

 

Die voorwaarden zijn:

  • Je hebt een verwijzing van jouw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ;

  • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij mij te liggen;

  • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis.

 

De prestatie die vergoed wordt hangt af van de ernst van jouw problematiek. Deze prestatie mag de huisarts eenmaal per kalenderjaar voorschrijven voor dezelfde diagnose. Declaratie vindt plaats na afronding van de behandeling. De maximum tarieven staan hieronder vermeld. Bij gecontracteerde verzekeraars valt het tarief lager uit.

NZa-tarief prestaties (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

 

 

Kort: Lichte DSM Stoornissen (5 gesprekken)

Middel: Matige DSM stoornissen (8 gesprekken)

Intensief: Ernstige DSM stoornissen (12 gesprekken)

Chronisch: Chronische stabiele stoornissen (12 gesprekken)

Transitie: Doorloop 2018 en terugverwijzingen (2 uur)

 

Geen eigen bijdrage:
De eigen bijdrage per sessie komt te vervallen. Wel wordt nog steeds jouw eigen risico verrekend, voor zover dat nog niet is verbruikt in 2018. 

 

Het gehele declaratieverkeer wordt bij deze verzekeraars tussen online GZ-psycholoog en jouw zorgverzekeraar geregeld.

 

Niet gecontracteerde zorg: 
Als er geen contract is afgesloten met jouw zorgverzekeraar ontvang je zelf de factuur. Deze dien je tijdig te voldoen, daarna declareer je deze bij jouw zorgverzekeraar. Je hebt recht op een vergoeding mits aan de voorwaarden voor verwijzing naar de GBGGZ is voldaan.

 

Niet alles is verzekerde zorg:
Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek niet meer te vergoeden. (Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor jouw verzekeringspolis).

Kijk ten alle tijden de door uzelf afgesloten polis er op na om verrassingen te voorkomen.