top of page

Privacy
Jouw gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het verlenen van hulp in mijn administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Dit betekent dat jouw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook heb ik een beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming mag ik nooit gegevens doorgeven aan derden.

 

Het dossier
In jouw dossier noteer ik jouw gegevens, en voor zover nodig, die van gezinsleden. Wanneer je niet meer bij mij in behandeling bent sluit ik een maand na het laatste consult het dossier af. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts of verwijzer van mij een schriftelijk verslag van de behandelresultaten. Ik vraag hiervoor jouw toestemming. Na afsluiting van het dossier ben ik wettelijk verplicht deze tien jaar te bewaren om het vervolgens te vernietigen.

 

Recht op inzage en verbetering

Je hebt het recht op inzage van jouw dossier. Je kunt jouw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of onnodig zijn voor het doel van de registratie. Je kunt een kopie ontvangen van het dossier. Ik vraag daarvoor wel een kleine onkostenvergoeding.

 

Klacht 
Ik ben BIG-geregistreerd en tuchtrechtelijk aansprakelijk. Indien je een klacht hebt, probeer het eerst met mij te bespreken. indien we er samen niet uitkomen kan ik je verder verwijzen naar de klachtencommissie. 

bottom of page